Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu

ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
PRZY ŚLĄSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ IM. NADKOM JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU
ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
PRZY ŚLĄSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ IM. NADKOM JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU
PRZY ŚLĄSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ IM. NADKOM JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU
ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
Przejdź do treści
OFERTA DLA CZŁONKÓW NSZZ FSG
OFERTA DLA CZŁONKÓW NSZZFSG
DRUŻYNOWY WYŚCIG KARTINGOWY
Warszawa, dn. 20 sierpnia 2018 roku
Komunikat
Komitetu Protestacyjnego Zarządu Głównego NSZZ FSG

Informuję, że jedynym organem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznym powołanym do podejmowania decyzji w związku z ogłoszoną w dniu 16 lipca 2018 roku ogólnopolską akcją protestacyjną jest Komitet Protestacyjny NSZZ FSG. Tylko powołany Komitet protestacyjny ma kompetencje do podejmowania wiążących decyzji w kwestii uruchamiania i przerywania przyjętych form protestu. Decyzje te są uzależnione od postępu w rokowaniach ze stroną rządową.
Z uwagi na dotychczasowy brak podpisania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienia gwarantującego realizację żądań skierowanych przez Federację w dniu 12 marca 2018 roku, zgodnie decyzją Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych rozpoczęto przygotowania do podjęcia działań protestacyjnych w przejściach granicznych i poza nimi. Decyzja o terminie ich rozpoczęcia jeszcze nie zapadła i jest uzależniona od podpisania porozumienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Podkreślam, że o wszystkich podejmowanych przez Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ FSG,  działaniach można dowiedzieć się ze strony www.nszzfsg.pl oraz https://web.facebook.com/NSZZ-Funkcjonariuszy-Straży-Granicznej-1697941630500353/?_rdc=1&_rdr.  Informację te także na bieżąco przekazywane są przewodniczącym zarządów oddziałowych NSZZ FSG. Za wszelkie inne działania i inicjatywy podejmowane bez zgody, Komitet nie będzie ponosił odpowiedzialności.
Po raz kolejny apelujemy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o natychmiastowe podpisanie porozumienia i zakończenie działań protestacyjnych związków zawodowych służb mundurowych.

W imieniu Komitetu Protestacyjnego NSZZ FSG
Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ FSG
Marcin Kolasa

źródło: https://nszzfsg.pl/komunikat-komitetu-protestacyjnego-zarzadu-glownego-nszz-fsg/
Racibórz, dnia 30 lipca 2018 r.

Drogie Koleżanki i Koledzy, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Straży Granicznej!

     Informuję, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu, zgodnie z podjętą uchwałą ZG NSZZ FSG przystąpił w dniu 16 lipca 2018 r. do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. O przystąpieniu do akcji protestacyjnej powiadomiono pisemnie Komendanta Śląskiego OSG w Raciborzu.
    W związku z tym, że do dnia 13 lipca br. nie zostało podpisane porozumienie, podjęto uchwałę o rozpoczęciu akcji protestacyjnej i przyjęto harmonogram działań protestacyjnych. W dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 12:00 zgodnie ze statutem NSZZ FSG zostały wywieszone flagi związku na budynkach jednostek organizacyjnych SG oraz oflagowane pojazdy służbowe. Rozpoczęło  się także kolportowanie ulotek z żądaniami oraz rekomendowanie stosowania pouczeń w związku z ujawnianiem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne, tam gdzie dopuszczają tego przepisy prawa. Rozpoczęła się także akcja wysyłania listów do Prezesa Rady Ministrów z poparciem żądań.
    Kolejnym etapem akcji protestacyjnej jest przewidywana demonstracja w Warszawie wraz z funkcjonariuszami innych służb mundurowych. Harmonogram przewiduje mi. in. wprowadzenie elementów tzw. ,,strajku włoskiego”. Decyzję o uruchamianiu form protestu podejmować będzie powołany komitet protestacyjny w zależności od potrzeb.
  Ponadto na spotkaniu Śląskiej Federacji Związków Zawodowych w dniu 18.07.2018 r. ustalono, że przeprowadzona zostanie konferencja prasowa w Katowicach, gdzie przedstawione zostaną nasze żądania i postulaty. Dodatkowo Śląska  FZZ SM przedstawi sytuację panującą w służbach mundurowych regionu dla Wojewody i Marszałka woj. śląskiego.
   O wszystkich podejmowanych przez NSZZ FSG działaniach można dowiedzieć się ze strony głównej NSZZ FSG oraz na FACEBOOK. Informacje te także na bieżąco przekazywane są przewodniczącym zarządów terenowych NSZZ FSG.
   Nasze działania w ramach akcji protestacyjnej służą żywotnym interesom funkcjonariuszy SG i prowadzone są zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Nie dajmy się zmanipulować interesom różnych grup i działajmy z poszanowaniem prawa. Działania protestacyjne zostaną zakończone lub zawieszone w chwili podpisania porozumienia dającego gwarancję spełnienia postulatów.
   
  Wyrażam nadzieję, iż nasze działania spotkają się ze zrozumieniem ze strony wszystkich funkcjonariuszy bez względu na zajmowane stanowisko i stopień, ponieważ występujemy w interesie Nas Wszystkich!

Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Raciborzu
Mariusz Wiśniewski
Wypoczynek w Beskidach 2018
 
W dniach 10-18.07.2018 r. Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu zorganizował V edycję wypoczynku polsko-ukraińskiej młodzieży pod hasłem „Jedność ludzi-granicami nie podzielisz”. Na zaproszenie naszego Zarządu NSZZ FSG do Polski przybyła grupa 13 dzieci wraz z opiekunami z m. Sarny na Ukrainie. Wyjazd z Ukrainy zorganizował Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego z m. Sarny Ks. SAC Władysław Łukasiewicz. Grupa zakwaterowana została w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w m. Zarzecze k. Żywca, w przepięknej okolicy jeziora żywieckiego.
 
Celem nadrzędnym tej inicjatywy było zorganizowanie wypoczynku dla młodzieży z Ukrainy, w większości posiadającej polskie korzenie, zapoznanie z atrakcjami Beskidu Śląskiego i Żywieckiego i promocja tego regionu. W ramach pobytu grupa miała także okazję do zapoznania się z  historią i tradycją oraz specyfiką tego regionu kraju. Na pewno dzieci długo będą pamiętały jeden ze specyfików kulinarnych tego regionu, placki na blasze z boczkiem, serwowane w zaprzyjaźnionej karczmie w Koniakowie, lody w Bielsko-Biała bezpośrednio wytwarzane przed spożyciem przy pomocy ciekłego azotu oraz porcję pachnącej i chrupiącej kiełbasy z grilla u Piotra w Koniakowie po całodziennej, wyczerpującej wycieczce. W trakcie wycieczek dzieci miały możliwość przyjrzenia się pracy Starostwa i Urzędu Miasta w Żywcu i w Bielsko-Biała oraz spotkania z włodarzami tych miast.
 
Pobyt obfitował w wiele atrakcji, była możliwość poznania trójstyku i „zwiedzenia” trzech krajów (Polski, Czech i Słowacji) bez konieczności odpraw i oczekiwania w kolejkach na przekroczenie granicy, zapoznania się z kulturą i tradycją Trójwsi (Istebna,Koniaków i Jaworzynka), gdzie uczestniczono w warsztatach w Centrum Pasterskim w Koniakowie. Podziw grupy wzbudził fakt obejrzenia i „dotknięcie” eksponatu wpisanego do księgi rekordów Guinesa – największej na świecie koronki koniakowskiej. W miejscowym nadleśnictwie, gdzie następuje introdukcja głuszcza była możliwość spotkania w cztery oczy tego pięknego i zagrożonego wyginięciem ptaka. Dużą atrakcją dla dzieci był na pewno przejazd kolejką zasponsorowany przez Bogdana po pięknych trasach okolic Wisły:  zapora w Wiśle, wodospady  i Pałac Prezydencki oraz przepiekne widoki gór.
 
W trakcie pobytu nie mogło zabraknąć różnych form wypoczynku, był więc pobyt w aquaparku, rejs po jeziorze żywieckim, wspólne gry i zabawy z harcerzami z hufca w Żywcu, ognisko i pieczenie kiełbasek. Pobyt w schronisku umilał basen, z którego chętnie korzystano. Zorganizowano zwiedzanie muzeum Browaru Żywieckiego, muzeum bajki w Bielsko-Biała, stadionu piłkarskiego  i Placówki SG w Bielsko-Biała. Był też wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. Przebywając na tym terenie spotkaliśmy się z sympatią mieszkających tutaj ludzi i instytucji, czego dowodem były gesty życzliwości i serdeczności przejawiające się m.in. fundowaniem poczęstunków, napojów i lodów dla dzieci, umożliwieniem przejazdu kolejką po Wiśle.
 
Przedsięwzięcie trudno było by zorganizować, gdyby nie grupa ludzi, która poświęcając swój czas zaangażowała się w tą inicjatywę. Serdeczne podziękowania dla pasjonatów z Żywca i okolic - Jacka, Marka,Tomka i Darka oraz Stanisława, dla  członków Prezydium ZO NSZZ FSG w Raciborzu – Tomasza i Rafała. Podziękowania także dla  Przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Chełmie, który udzielił pomocy przy organizacji pobytu.
 
Tegoroczne przedsięwzięcie było możliwe do zorganizowania dzięki wsparciu finansowemu różnych firm i instytucji. Organizator składa podziękowania dla głównego sponsora wydarzenia PZU Życie SA, Fundacji PKO Banku Polskiego, Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego, firmy ELMONTAŻ Spółka z o.o w Żywcu oraz firmy KAREN-PIANKI z Raciborza i firmy P.H.U. DAKO Spółka z o.o w Gliwicach.
 
Mariusz Wiśniewski
 
© 2017 - Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG Racibórz
Wróć do spisu treści