Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu

ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
PRZY ŚLĄSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ IM. NADKOM JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU
ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
PRZY ŚLĄSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ IM. NADKOM JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU
PRZY ŚLĄSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ IM. NADKOM JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU
ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
Przejdź do treści
OFERTA DLA CZŁONKÓW NSZZ FSG
OFERTA DLA CZŁONKÓW NSZZFSG
19.06.2017 - Koniaków
W malowniczo położonym Koniakowie obradował Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG z Raciborza. W trakcie spotkania omówiono bieżącą działalność związkową, dokonano podsumowania zrealizowanych w ostatnim okresie przedsięwzięć oraz podjęto szereg uchwał.
Przerwy między obradami były okazją do zwiedzenia okolicznych atrakcji między innymi góry Ochodzita (895 m n.p.m.) jak również styku trzech granic, gdzie niektórzy z naszych kolegów niejednokrotnie pełnili służbę graniczną. Uroczystym punktem programu było pożegnanie ze służbą w Śląskim Oddziale Straży Granicznej dwóch naszych kolegów, członków związku: Stanisława Legierskiego i Ireneusza Tokarza.
30.05.2017 - Święto Straży Granicznej
Na terenie Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyły się uroczyste obchody 26 rocznicy powstania Straży Granicznej połączone z wręczeniem Sztandaru Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej oraz nadania imienia nadkomisarza Józefa Bocheńskiego.
Wśród licznie zebranych gości nie zabrakło przedstawicieli NSZZ FSG na czele z Przewodniczącym Zarządu Głównego Mariuszem Tylem. Złotym medalem za długoletnią służbę odznaczony został Przewodniczacy Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Raciborzu  Mariusz Wiśniewski.
28.04.2017 - Oddziałowa Konfernecja Delegatów
W siedzibie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu obradowała Sprawozdawczo - Wyborcza Oddziałowa Konferencja Delegatów.  W trakcie jej trwania dokonano podsumowania ostatnich czterech lat oraz wybrano nowy Zarząd Oddziałowy.
Na kolejną 4 - letnią kadencję w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej wybrany został kol. Mariusz Wiśniewski, który w swoim przemówieniu nakreślił zadania i przedsięwzięcia na najbliższą przyszłość. W konferencji uczestniczył Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Mariusz Tyl oraz Zastępca Przewodniczącego ZG kol. Marcin Kolasa. Spotkanie było również okazją do wręczenia medali 25 - Lecia NSZZ FSG.
© 2017 - Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG Racibórz
Wróć do spisu treści