Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu

ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
PRZY ŚLĄSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ IM. NADKOM JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU
ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
PRZY ŚLĄSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ IM. NADKOM JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU
PRZY ŚLĄSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ IM. NADKOM JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU
ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
Przejdź do treści
OFERTA DLA CZŁONKÓW NSZZ FSG
OFERTA DLA CZŁONKÓW NSZZFSG

POBYT NA UKRAINIE I TURNIEJ PIŁKARSKI

W dniach 21-24 czerwca 2018 r. grupa 23  funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i emerytów ze Śląskiego OSG w Raciborzu przebywała na Ukrainie podążając śladami historycznej  obecności polskości na tych ziemiach. Była to już kolejna edycja  polsko-ukraińskich kontaktów w ramach Stowarzyszenia „Polsko-Ukraińska  Przyjaźń”. Odwiedzono Tarnopol – miasto będące centrum obwodu tarnopolskiego z pięknym zamkiem wzniesionym w I poł. XVI w przez Jana Tarnowskiego. Następnie grupa udała się do Zbaraża gniazda rodzinnego ks Zbaraskich h. Korybut, gdzie znajduje się znany z sienkiewiczowskiej trylogii „Ogniem i Mieczem” zamek – siedziba rodu Wiśniowieckich. W dalszej kolejności odwiedzono malowniczy Wiśniowiec z przepięknym  pałacem rodu Wiśniowieckich, największą rezydencją magnacką ocalałą na Wołyniu.

W Białokrynicy k. Krzemieńca – dziedzictwie ks. Zbaraskich, Wiśniowieckich i Radziwiłłów odwiedzono kompleks koszarowy 12 Pułku Ułanów Podolskich. Zabudowania koszarowe nie oparły się upływowi czasu, jednak w dalszym ciągu są świadectwem pięknej tradycji polskiego oręża. Dzięki pomocy i wskazówkom napotkanego  mieszkańca odnaleziono zagubioną w leśnej głuszy mogiłę pomordowanych przez NKWD polskich oficerów z miejscowego Pułku Ułanów. Chwilą zadumy i  modlitwą upamiętniono pamięć byłych mieszkańców tych ziem tak okrutnie doświadczonych przez los i historyczną zawieruchę.

Ogromne wrażenie na zwiedzających wywarł Krzemieniec ze swoistą wizytówką – Górą Zamkową noszącą także imię Królowej Bony, zwieńczoną ruinami potężnej niegdyś twierdzy, z której  roztacza się piękny widok na Liceum Krzemienieckie gdzie uczył się  Juliusz Słowacki. W dalszej części podróży udano się do  zamku w Dubnie będącego niegdyś potężną murowaną fortecą, która oparła  się najazdom tatarskim, moskiewskim i wojsk Chmielnickiego.

Celem głównym wyjazdu była miejscowość Sarny na Wołyniu. Miejsce bliskie sercu, szczególnie z racji burzliwej historii tych ziem związanej z tradycjami polskich formacji granicznych. W okresie międzywojennym stacjonował tutaj Pułk KOP Sarny – oddział piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza. Od 17 września 1939 roku pododdziały pułku walczyły z sowieckim agresorem. 19 i 20 września batalion KOP „Sarny” stawił silny opór sowieckiej 60 Dywizji Strzeleckiej. Część obrońców przedarła się na zachód i walczyła w kampanii wrześniowej m.in. w Bitwie pod Szackiem i Wytycznem. Pojmanych KOP-istów sowieci zamordowali na miejscu grzebiąc w bezimiennych mogiłach. Postacią związaną z Sarnami, zasługującą na upamiętnienie jest niewątpliwie generał brygady Nikodem Sulik-Sarnowski, który po najeździe sowieckim na Polskę, dowodził zaciętymi walkami pozycyjnymi i odwrotowymi Pułku KOP „Sarny” z atakującą Armią Czerwoną, w składzie zgrupowania Korpusu Obrony Pogranicza gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna. W późniejszym czasie zasłynął w walkach o Monte Casino. W koszarach KOP Sarny stacjonuje dzisiaj jednostka armii ukraińskiej. Na uwagę zasługuje fakt, że ta chwalebna część historii jest upamiętniona w postaci tablicy na ogrodzeniu i w kancelarii dowódcy jednostki wojskowej. W tej miejscowości funkcjonuje zbudowany z bazaltu przez żołnierzy KOP w początkach 20-lecia międzywojennego  kościół garnizonowy Korpusu Ochrony Pogranicza, obecnie kościół ojców  Pallotynów.

W miejscowości Sarny brano udział w  międzynarodowym turnieju sportowym „Jedność ludzi granicami nie podzielisz” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polsko-Ukraińska Przyjaźń”. Wręczono także na ręce Proboszcza dar dla kościoła w Sarnach, pięknie wykonany przez koronczarki z Koniakowa obrus na ołtarz w kościele. W ramach turnieju odbyły się zawody w piłkę nożną oraz rajd rowerowy.

W miejscowości Dąbrowica polska delegacja wzięła udział we mszy świętej  odprawionej w języku polskim. Miejscowa społeczność przygotowała delegacji uroczyste przywitanie. Wiele wzruszeń dostarczyło spotkanie z nielicznymi mieszkańcami tych ziem posiadającymi polski rodowód i pamiętającymi czasy okresu międzywojennego i żołnierzy KOP.

W drodze powrotnej delegacja odwiedziła cmentarz w Włodzimierzu Wołyńskim gdzie znajduje się mogiła ofiar sowieckiego i nazistowskiego totalitaryzmu zamordowanych na terenie  więzienia we Włodzimierzu Wołyńskim różnych wyznań, co symbolizują krzyże na pomniku oraz gwiazda Dawida. Po zapaleniu zniczy i głębokiej  zadumie grupa udała się w stronę przejścia granicznego gdzie powrócono  do Polski.

W ramach obustronnych kontaktów w dniach 10-18 lipca 2018 r. gościć będziemy w okolicach Żywca grupę dzieci z Sarn posiadających polskie korzenie wraz z proboszczem Parafii.

Organizatorem wyjazdu był ZO NSZZ FSG w Raciborzu. Organizator składa podziękowania dla Komendanta Śląskiego OSG w Raciborzu za pomoc udzieloną w trakcie organizacji wyjazdu.

Mariusz Wiśniewski
Rejs „Wspólnie Przez Wolną Europę”

   W dniach 09-16.06.2018r. odbył się rejs żeglarski z Gdańska na Bornholm (Dania). Pomysł rejsu zrodził się wśród funkcjonariuszy PSG w Rudzie Śląskiej a celem było uczczenie 100 Lecia Niepodległości Polski oraz zapoznanie się z historią polskich jednostek Marynarki Wojennej w kampanii wrześniowej w 1939r. Pierwotnie planowano rejs do Szwecji do portu w Stavsnäs, do którego dopłynął ORP „SĘP”. Załoga jachtu typu J-80 "Mestwin" składała się z dziewięciu osób w tym funkcjonariuszy PSG w Rudzie Śląskiej (mjr SG Wojciech Panek, st. chor. sztab. SG Tomasz Banasiak, st. chor. sztab. SG Artur Hałaszko, mł. chor. SG Krystian Rek), PSG w Katowicach Pyrzowicach (por. SG Bartosz Stosz) oraz funkcjonariuszy Policji zarówno polskiej jak i czeskiej. Rejs zgodnie z planem rozpoczął się w godzinach wieczornych w dniu 09.06.2018r. z portu w Górkach Zachodnich w Gdańsku. Zgodnie z planem obrano kurs na wyspę Olandia, która miała być pierwszym przystankiem w drodze do Stavsnäs. Już w pierwszym dniu rejsu okazało się, że na morzu to Neptun "rozdaje karty" a załoga musi się dostosować do warunków meteorologicznych. Wiatr z kierunku północnego uniemożliwił dopłynięcie do Olandii w założonym terminie, co zmusiło załogę do zmiany planów i wyznaczenia kursu na Gotlandię (Dania). W dniu 11.06.2018r. w godzinach wieczornych po zmaganiach z tężejącym wiatrem i awarią silnika jacht zacumował w Nexo. Kolejny dzień poświęcono na klarowanie jachtu, wypoczynek oraz zwiedzanie na rowerach Gotlandii, odkrywając ślady polskości wśród zabytków i muzeów. Tutaj nieocenioną wiedzą wykazywał się st. chor. sztab. SG Tomasz Banasiak, którego pasją jest historia polskiego oręża. W drogę powrotną "Mestwin" wyruszył w środę w godzinach porannych. Do portu na Helu dopłynięto w piątek 14.06.2018 przed północą, po drodze omijając zamknięte akweny nr 10 i 11, na których odbywały się ćwiczenia Marynarki Wojennej RP a zabezpieczane przez jednostki pływające Straży Granicznej. Korzystając z okazji pobytu na Helu załoga zwiedziła Muzeum Obrony Wybrzeża. Rejs zakończył się w porcie wyjścia w Górkach Zachodnich w Gdańsku, ale w pamięci uczestników na zawsze pozostaną wspomnienia, przyjaźnie z kolegami z bratnich służb oraz pamięć o obrońcach granic i wolności sprzed prawie osiemdziesięciu lat. Załoga jachtu "Mestwin" dziękuje serdecznie Zarządowi NSZZFSG  w Raciborzu za wsparcie finansowe i patronat natomiast Komendantowi Śląskiego OSG i Placówki SG w Rudzie Śląskiej za użyczenie pojazdu służbowego i przychylność w realizacji rejsu.
24.05.2018 - Obchody Święta Straży Granicznej
Tegoroczne obchody Święta Straży Granicznej miały miejsce na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W trakcie uroczystej zbiórki wręczone zostały medale Za długoletnią służbę, medale Za zasługi dla Straży Granicznej, odznaki Straży Granicznej oraz odznaki Zasłużony honorowy dawca krwi. Na kolejne stopnie awanse otrzymało 51 funkcjonariuszy. Uroczystość uświetnił występ orkiestry reprezentacyjnej oraz kompanii reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.
IV Turniej Halowej Piłki Nożnej
o puchar Przewodniczącego NSZZ FSG przy ŚlOSG w Raciborzu

27.04.2018 g.10.00
ARENA RAFAKO
w Raciborzu
ul. Łąkowa

19.04.2018 - Cieszyn
W Cieszynie obradował Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. W trakcie spotkania omówiono bieżącą działalność związkową, dokonano podsumowania zrealizowanych w ostatnim okresie przedsięwzięć oraz podjęto uchwały w zakresie funkcjonowania związku. Ponadto przedstawiciel Kancelarii Prawnej CDO24 przybliżył obecnym nowe regulacje związane z wejściem w zycie w dniu 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia derektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Spotkanie było również okazją do zwiedzenia Cieszyna.
© 2017 - Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG Racibórz
Wróć do spisu treści