Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu

ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
PRZY ŚLĄSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ IM. NADKOM JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU
ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
PRZY ŚLĄSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ IM. NADKOM JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU
PRZY ŚLĄSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ IM. NADKOM JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU
ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG
Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
Przejdź do treści
OFERTA DLA CZŁONKÓW NSZZ FSG
OFERTA DLA CZŁONKÓW NSZZFSG
Oddziałowa Konfernecja Delegatów
W dniu 07 czerwca 2019 roku w Raciborzu odbyła się Oddziałowa Konferencja Delegatów NSZZ FSG przy Śląskim Oddziale SG związana z upływem połowy kadencji Zarządu Oddziałowego. Konferencję otworzył Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Mariusz Wiśniewski, który przywitał delegatów oraz zaproszonych gości: Piotra Kumiegę – Prezesa Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego, Dariusza Rubacha – Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG w Warszawie, Piotra Harca – przedstawiciela PZU Życie oraz działaczy związkowych  poprzednich kadencji: Waldemara Zapałowskiego, Piotra Kutkę i Ireneusza Tokarza. Konferencję prowadził kol. Stanisław Legierski. W trakcie Konferencji dokonano oceny dwuletniej działalności ZO NSZZ FSG przy Śląskim Oddziale SG w Raciborzu, omówiono problemy nurtujące funkcjonariuszy oddziału. Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG omówił bieżącą działalność ZG oraz plany zarządu na przyszłość. Pozytywnie oceniając dotychczasową działalność delegaci jednomyślnie udzielili absolutorium zarządowi oddziałowemu.
I MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W ARMWRESTLINGU
7 czerwca, w sali widowisko-koncertowej Muza w Sosnowcu, w siłowaniu na rękę wzięło udział 39 zawodników reprezentujących niemal wszystkie służby mundurowe czyli Służbę Ochrony Państwa, Służbę Więzienną, Lasy Państwowe, Straż Pożarną, Jednostki Wojskowe, Komendę Główną Policji w Warszawie, komendy wojewódzkie policji oraz Straż Graniczną. Reprezentant Straży Granicznej z Placówki SG Katowice-Pyrzowice Tomasz Kawulok zajął wysokie 4 miejsce w kategorii wagowej +90kg.
Posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
W dniu 28.05.2019r. w m. Modelnica k. Krakowa odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z udziałem przedstawicieli NSZZP, ZZS FLORIAN, NSZZ FiPW, NSZZ FSG woj. opolskiego, śląskiego i małopolskiego. W trakcie posiedzenia podpisano Porozumienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych województw: Śląskiego, Małopolskiego i Opolskiego.
W porozumieniu strony zadeklarowały:
 
1.wzajemną współpracę w zakresie podejmowania inicjatyw mających na celu poprawę warunków służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników stron porozumienia;
 
2. udzielania wzajemnego wsparcia i pomocy w zakresie tworzenia inicjatyw, organizowania szkoleń, spotkań, integracji środowisk mundurowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 
3. Wspieranie poszczególnych organizacji związkowych w przypadku organizowania działań protestacyjnych, sporów zbiorowych itp.;
 
4. Dokonywania oceny proponowanych zmian w aktach prawnych dotyczących poszczególnych służb w celu wypracowania wspólnego stanowiska;
 
Na spotkaniu ustalono, że Federacje postanawiają organizować cykliczne spotkania przedstawicieli poszczególnych związków zawodowych wchodzących w skład Federacji. Dalsze tematy obrad będą przygotowywane i wypracowane w trakcie kolejnych spotkań. Uzgodnione opinie i stanowiska będą przekazywane do oceny, procedowania i realizacji organom krajowym związków zawodowych poszczególnych służb i Zarządowi Głównemu FZZ SM. Wszelkie decyzje i uzgodnienia podejmowane będą na zasadzie konsesusu.
SPORTOWO BEZ GRANIC
ARENA RAFAKO W RACIBORZU
W dniu 10.05.2019r. ZO NSZZ FSG w Raciborzu zorganizował V Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Raciborzu. Turniej został rozegrany na hali ARENA RAFAKO w Raciborzu. Rozgrywki honorowym patronatem objął Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, natomiast współorganizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu. W turnieju udział wzięły drużyny reprezentujące Placówki SG i Komendę Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu oraz zaproszeni goście: reprezentacja z Ukrainy z m. Sarny, reprezentacja z Gminy Istebna oraz reprezentacja Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu. Po zaciętej i w duchu Fair Play rywalizacji zwycięzcami turnieju została drużyna  z Komendy Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu, drugie miejsce zajęła drużyna z Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach, trzecie miejsce wywalczyła drużyna z gminy Istebna. Przyznano także nagrody indywidualne: najlepszym zawodnikiem został Janusz Bochniarz z Karpackiego OSG w Nowym Sączu, tytuł najlepszego strzelca wywalczył Jan Krok z Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach, najlepszym bramkarzem został zawodnik z drużyny z Ukrainy. Honorowy tytuł drużyny Fair Play wywalczyła drużyna z Placówki SG w Opolu. Zawody sportowe były w całości sponsorowane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółkę Akcyjną. Organizator składa serdeczne podziękowania dla Sponsora za udzieloną pomoc.

Mariusz Wiśniewski
REJS ŻEGLARSKI
Już po raz drugi funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, wspólnie z kolegami z Policji polskiej i czeskiej, odbyli rejs żeglarski upamiętniający rocznicę walki narodu polskiego we wrześniu 1939r.  
 
11 maja załoga jachtu „ENDAXI” pod prawym sailingiem  podniosła łotewską flagę i wyruszyła w kierunku portu w Lipawie na Łotwie, który miał być pierwszym przystankiem w drodze do Tallina gdzie w kampanii wrześniowej zawinął ORP „ORZEŁ”. Po trzydziestu godzinach żeglugi w zmiennych warunkach załoga „ENDAXI” dotarła do Lipawy. Zaplanowana krótka przerwa na uzupełnienie wody, za sprawą złośliwego Neptuna, który silnym północnym wiatrem dochodzącym do 8 B rozkołysał Bałtyk, przerodziła się w przymusowy postój do kolejnego dnia. W oczekiwaniu na zmianę kierunku i siły wiatru załoga zwiedziła starówkę i miejscowe muzea. W trzecim dniu wyprawy skipper Piotr podjął trudną decyzję o zmianie marszruty. W tych warunkach nie byliśmy w stanie dotrzeć do Tallina i wrócić na czas do Gdańska.  W tężejącym sztormie, w środowy poranek wyszliśmy z portu i przyjęli kurs na południe w kierunku Kłajpedy na Litwie. Stare porzekadło mówi: Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Po ośmiu  godzinach, po dopłynięciu do główek portu w Kłajpedzie mieliśmy możliwość obserwowania manewrów wojsk sił morskich litewskich i skandynawskich. Wspólne współdziałanie poduszkowców, śmigłowców oraz innych jednostek pływających zrobiło na nas duże wrażenie a bezpośrednie sąsiedztwo obserwujących jednostek rosyjskich dodało smaczku. Powrót do Gdańska załoga rozpoczęła wieczorem w czwartek aby w czasie dwudziestu godzin pokonać wciąż spieniony Bałtyk  i dotrzeć na Hel a następnie do Gdańska.
 
Wspólny trud żeglowania, integracja pomiędzy funkcjonariuszami różnych służb oraz poznawanie dziedzictwa historycznego Polski i Europy pozostaną w naszej pamięci na zawsze. W tym miejscu załoga jachtu „ENDAXI” składa serdeczne podziękowanie Zarządowi NSZZFSG w Raciborzu za wsparcie finansowe oraz Panom Komendantom Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu i Placówki SG w Rudzie Śląskiej za użyczenie pojazdu służbowego oraz przychylność w realizacji projektu.
© 2017 - Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG Racibórz
Wróć do spisu treści